Πρόβλεψη

Πιθανότητα για μέγιστο θερμικό στρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
Thumbnail Image
Thumbnail Image
Thumbnail Image
Thumbnail Image

Το έργο

Thumbnail Image

Το θερμικό στρες εξαρτάται από τα περιβαλλοντικά δεδομένα, καθώς επίσης και από τα ατομικά φυσιολογικά δεδομένα και το εργασιακό περιβάλλον

Thumbnail Image

Χρησιμοποίησε το εξελιγμένο σύστημα Heat-Shield και λάβε εξατομικευμένες προβλέψεις, καθώς επίσης συμβουλές για ενυδάτωση και με μείωση της θερμικής καταπόνησης σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς...

Εξατομικευμένες ειδοποιήσεις για ζέστη και συμβουλές για διάλειμμα και ενυδάτωση


 

Επαφές

Name: Prof. Lars Nybo / Institution: University of Copenhagen / Country: Denmark / e-mail: nybo[at]nexs.ku.dk
Name: Dr. Andreas Flouris / Institution: University of Thessaly / Country: Greece / e-mail: andreasflouris[at]gmail.com
Name: Prof. Lucka Kajfež-Bogataj / Institution: University of Ljubljana / Country: Slovenia / e-mail: lucka.kajfez.bogataj[at]bf.uni-lj.si
Name: Prof. Tord Kjellstrom / Institution: CETRI / Country: Cyprus / e-mail: kjellstromt[at]yahoo.com
Name: Prof. Simone Orlandini / Institution: Università di Firenze / Country: Italy / e-mail: simone.orlandini[at]unifi.it

This project has received funding from the
European Union's Horizon 2020
Topic: PHC-04-2015
Call identifier: H2020-PHC-2015
Grant agreement No 668786

European Community